Skutki aktualnej sytuacji epidemiologicznej dotykają nas wszystkich.
Wierzymy, że choć będzie trudno, to przetrwamy i doczekamy lepszych czasów, kiedy znów będziemy się cieszyć swoim towarzystwemi tańczyć do białego rana!
Teraz najważniejsze jest zdrowie.

Dopóki to będzie możliwe i bezpieczne dla naszego zdrowia, chcemy pracować. Ze zrozumieniem wprowadzamy konieczne ograniczenia, co pociąga za sobą konkretne skutki finansowe. Jest trudno, ale wierzymy, że damy radę. Jeśli jesteście chętni i gotowi nas wesprzeć, ufundujcie nam “cegiełkę na lepsze jutro”. 

30 zł

50 zł

100 zł

200 zł

Każda wpłata to dla nas realna pomoc w opłaceniu codziennych kosztów działalności klubu i szansa na doczekanie lepszych czasów, kiedy znów będziemy mogli na siebie zarobić.
Za każdą pomoc z góry bardzo dziękujemy. 

Amelia & Zespół Por Fiesta Club