Wpłacaj cegiełki wsparcia

Tytuł przelewu: Cegiełka wsparcia dla Por Fiesta Club

Dane do przelewu: Por Fiesta Club (ul. Warszawska 17, 31 – 155 Kraków) 
numer konta (mBank) 82 1140 2017 0000 4202 1028 0883

Z góry dziękujemy.