Od niej się zaczęło
Prezes Por Fiesta Club & Instruktorka flamenco i tango
Akademia Tańca
Prezes Por Fiesta Club & Instruktorka flamenco i tango
Flamenco Intruktor
Lindy hop & Slow drag Instruktor
Lindy hop & Slow Drag Instruktor
Samba Instruktor
Café & Club
Café Madrid
Café A Brasileira
PR & Marketing
Prezes Por Fiesta Club & Instruktorka flamenco i tango
Zarządzanie zasobami