REGULAMIN

W tych szczególnych czasach potrzeba nam dużo uważności na siebie nawzajem, aby powrót do “normalności” następował spokojnie. Nowa rzeczywistość wymaga od nas szczególnych rozwiązań, dlatego w Sezonie 2021/2022 nadal będziemy prowadzić lekcje stacjonarnie i online.

Obecnie wszystkie lekcje prowadzone stacjonarnie będą trwały 1 godzinę zegarową oraz będą prowadzone w stałych grupach z limitowaną ilością miejsc. W wybranych lekcjach prowadzonych stacjonarnie można wziąć również udział online po uprzednim zgłoszeniu.

Rozpoczęcie nauki tańca w Por Fiesta Club, tak stacjonarnie jak i online warunkowane jest zgłoszeniem uczestnictwa w wybranych zajęciach poprzez formularz rejestracyjny

Najpóźniej w ciągu 48h od daty zgłoszenia Dział Obsługi Klienta Por Fiesta Club prześle potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kurs wraz z procedurą pierwszej płatności.

Do czasu pisemnej rezygnacji z kursu tańca uczestnictwo w zajęciach jest automatycznie przedłużane na kolejny miesiąc kalendarzowy.

Każdy uczestników kursów tańca Por Fiesta Club jest zobowiązany do wykupienia imiennej Karty Klubowej (karnetu) przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (także pierwszych zajęć w nowym cyklu rozliczeniowym). Cennik

Użytkownicy kart firmowych (Multisport plus, FitProfit, Medicover Sport), którzy chcą korzystać z zajęć stacjonarnych w siedzibie klubu zobowiązani są do wpłacenia depozytu przed rozpoczęciem zajęć w wysokości 100 PLN. Za każdą nieodrobioną nieobecność z ww. depozytu będzie pobierane 25 PLN na rzecz Por Fiesta Club. Po wyczerpaniu środków z depozytu należy je uzupełnić przy kolejnym zakupie Karty Klubowej. Niewykorzystane środki z depozytu zostaną zwrócone na zakończeniu kursu lub nauki w Por Fiesta Club. Podstawą rozliczenia depozytu jest opieczętowana imienna Karta Klubowa (karnet). Zakończenie nauki należy zgłosić przed ostatnimi zajęciami w danym cyklu rozliczeniowym.

Karta Klubowa jest ważna 4 kolejne tygodnie. Zachowanie miejsca w grupie jest równoznaczne z utrzymaniem ciągłości Karty Klubowej (nieobecność na pierwszych zajęciach w nowym cyklu rozliczeniowym nie zwalnia z ich opłaty).

Każde opuszczone zajęcia można odrobić na innych zajęciach o zbliżonym poziomie zaawansowania (nie na swoim kursie) w ciągu 4 tygodni od daty nieobecności. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie okresu odrobienia opuszczonych zajęć.

Uwaga! Zajęć stacjonarnych nie można odrobić w systemie zajęć online (dotyczy to zwłaszcza użytkowników kart firmowych) z powodu różnych sposobów rozliczeń finansowych udziału w takich zajęciach. Zajęcia stacjonarne w formie zajęć online mogą odrabiać na wyraźne życzenie tylko użytkownicy klubowych karnetów gotówkowych. 

Przed rozpoczęciem nauki tańca prosimy o sprawdzenie swojego stanu zdrowia. Zespół Por Fiesta Club nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia ani żadne kontuzje powstałe w wyniku wykonywania ćwiczeń niezgodnie z zaleceniami instruktora oraz w wyniku rozpoczynania tańca bez uprzedniej rozgrzewki.

Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć tanecznych prosimy o opieczętowanie imiennej Karty Klubowej oraz pobranie żetonu uprawniającego do wejścia na zajęcia. Użytkownicy kart firmowych dodatkowo zobowiązani są każdorazowo do odbicia karty (Multisport, FitProfit) za okazaniem dowodu tożsamości lub wysłania sms’a z kodem zajęć (Medicover Sport). Pobrany żeton należy wrzucić do wyznaczonej tuby bezpośrednio po wejściu na salę taneczną.

Uwaga! Wejście na sale taneczne Por Fiesta Club tylko w zmienionym obuwiu.

Zachęcamy do uśmiechu i wzajemnej serdeczności, bo to jak traktują nas w dużej mierze zależy jak traktujemy ich my. Wiadomo 😉

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu w Por Fiesta Club.

Dziękujemy i życzymy przyjemnego tańca!
Zespół Por Fiesta Club