Serca
Regulamin Dance Academy Por Fiesta Club

W myśl zasady, że harmonia lubi porządek, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Dance Academy w Por Fiesta Club. Opisujemy w nim zasady rejestracji na zajęcia, regulowanie płatności oraz zasady korzystania z kart firmowych. Podpowiadamy też, co zrobić kiedy opuścicie zajęcia w ramach wykupionego karnetu.

Zgłoszenie udziału w zajęciach

Ze względu na politykę RODO zgłoszenia udziału w wybranym kursie tańca (tango, milonga, lindy hop, charleston, flamenco, burleska, taniec towarzyski) można dokonać tylko i wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Por Fiesta Club → Menu → Dance Academy → Zapisz się na kurs …*

W razie pytań dotyczących wszystkich oferowanych kursów tańca w Dance Academy Por Fiesta Club prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 516 175 284 lub mailowy: office@porfiestaclub.com.

Zgłoszenie udziału zostanie potwierdzone w ciągu 48 h od daty zgłoszenia przez Dział Obsługi Klienta Por Fiesta Club. Jeżeli to nie nastąpi, prosimy o ponowny kontakt z Por Fiesta Club. 

Potwierdzeniem zgłoszenia i kontynuacji nauki jest wykupienie Karty Klubowej w terminie wyznaczonym przez Dział Obsługi Klienta Krakow Dance Academy, najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w miesiącu. Płatności można dokonać gotówką/kartą płatniczą w klubie lub przelewem na konto Por Fiesta Club: 82 1140 2017 0000 4202 1028 0883.

Szczegóły dotyczące aktywowania i korzystania z Kart Klubowych znajdują się poniżej, w dziale „Zasady płatności”.

Uwaga! Osoby, które rozpoczynają naukę w klubie w późniejszym terminie niż początek miesiąca, pierwszą Kartę Klubową opłacają według stawek ustalonych adekwatnie do ilości zajęć w tym miesiącu. Dotyczy to tylko osób, które rozpoczynają nowy kurs dla początkujących oraz takich, które rozpoczynają naukę w klubie (np. chcą dołączyć do kursu na wyższym poziomie zaawansowania niż kurs początkujący).

Dance Academy Por Fiesta Club honorujemy karty Multisport, FitProfit, SoDEXO oraz OK System. Warunki korzystania z kart firmowych w Por Fiesta Club znajdują się w dziale „Karty Firmowe” /Por Fiesta Club → Menu → Dance Academy → Cennik  → Karty firmowe/*

Klienci Dance Academy Por Fiesta Club będący użytkownikami kart firmowych zobowiązani są do wykupienia Kart Klubowych według ogólnie ustalonych zasad.

Polityka finansowa

Wszyscy Klienci Dance Academy Por Fiesta Club zobowiązani są do wykupienia imiennej karty klubowej. Ważna karta klubowa upoważnia do udziału we wszystkich kursach tańca w Por Fiesta Club.

Imienne Karta klubowe obowiązuje 1 m-c kalendarzowy i jest opłacana z góry. Cena karty jest zależna od ilości wybranych kursów tańca. Można ją określić na podstawie aktualnego cennika cenniku kursów tańca w Dance Academy Por Fiesta Club / Por Fiesta Club → Menu → Dance Academy → Cennik /.

Na cenę Imiennej Karty Klubowej wpływają Rabaty i Oferty specjalne oferowane przez Por Fiesta Club, jak: Agrafka na START, Kasyno Royal, Dyplom, Poleć nas! Aktualne Rabaty i Oferty specjalne znajdują się na stronie internetowej Por Fiesta Club / Por Fiesta Club → Menu → Dance Academy → Cennik → Rabaty i Oferty Specjalne /.

Imienną Kartę klubową należy zakupić w klubie przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu kalendarzowym. 1-go dnia miesiąca, jeśli zajęcia odbywają się 1-go. Do 2-go, jeśli rozpoczynają się 2-go itd.

Nieobecności na pierwszych zajęciach w danym miesiącu nie zwalania od obowiązku przedpłaty. W przypadku nieobecności kartę należy opłacić przelewem na konto klubu i odebrać ją w klubie (najpóźniej do 7-ego dnia danego miesiąca). Kartę można opłacić gotówką, kartą płatniczą na miejscu lub przelewem na konto klubu i odebrać w klubie.
W wyjątkowych przypadkach (wyjazdu na więcej niż 2 tyg., kontuzji), które uniemożliwiają wykupienie karnetu można wykupić pozostałe zajęcia w danym miesiącu w cenie zajęć pojedynczych według aktualnego cennika zajęć / Por Fiesta Club → Menu → Dance Academy → Cennik /.

Zasady uczestnictwa w zajęciach

Wszystkie kursy tańca w Krakow Dance Academy prowadzone są w stałych grupach, które liczą od 8 (minimum) do 24 (maximum) osób w jednej grupie.

Kursy tańca organizowane są na czterech poziomach zaawansowania:

  • A/A+ – poziom początkujący
  • B, C – poziom średniozaawansowany
  • D, E – poziom zaawansowany
  • open level – poziom otwarty

Opis umiejętności oraz założenie programowe znajdują się w opisie zajęć w bieżącym grafiki zajęć / Menu → Dance Academy → Grafik Zajęć… /.
Grafik zajęć jest dostępny 
na stronie internetowej Por Fiesta Club najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu/kursu.

Każdy z Klientów Krakow Dance Academy Por Fiesta Club poziom zaawansowania wybiera samodzielnie zgodnie z posiadanymi wiedzą i umiejętnościami. Nauczyciel Krakow Dance Academy Por Fiesta Club zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia na kurs, w wypadku kiedy poziom umiejętności kursanta będzie niewystarczający do podjęcia nauki na danym poziomie zaawansowania. Równocześnie instruktorzy są zobowiązani do wskazania rozwiązań alternatywnych (kurs na odpowiednim poziomie zaawansowania, zajęcia indywidualne).

Przed rozpoczęciem nauki tańca wszyscy kursanci proszeni są o rozeznanie stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Krakow Dance Academy Por Fiesta Club nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje kursantów powstałe w wyniku zaniedbania stanu zdrowia lub/i nieprawidłowe wykonywanych ćwiczeń w czasie lekcji.

Prosimy o  wstęp na salę taneczną tylko w obuwiu zamiennym (rodzaj obuwia według opisu przy wybranym stylu tańca).

Wszystkie kursy tańca rozpoczynamy punktualnie według ustalonego harmonogramu zajęć. Prosimy o  punktualne przychodzenie na zajęcia. Zależy nam, aby każda z osób rozpoczynała zajęcia od rozgrzewki, aby w ten sposób nie narażać się na zbędne kontuzje. Z tego samego powodu prosimy o wykonywanie wszelkich ćwiczeń zgodnie z wytycznymi instruktora kursu.

Przed każdymi zajęciami należy podbić kartę oraz pobrać żeton (czerwony – sala czerwona, niebieski – sala niebieska, biały – odrabianie) uprawniający do wejścia na zajęcia (w kawiarni klubu, u pracownika administracyjnego).

W przypadku nieobecności na zajęciach prosimy o poinformowanie administrację klubu najpóźniej do godz. 12:00 w dniu zajęć.* 

*Zwłaszcza, jeżeli nieobecność dotyczy jednej osoby z pary, ponieważ administracja Krakow Dance Acadamy musi mieć czas na zorganizowanie zastępstwa na daną lekcję.

Płatności za opuszczone zajęcia z przyczyn kursanta nie przechodzą na kolejne zajęcia. Każdą nieobecność można odrobić w ciągu 3. tygodni od daty nieobecności na innej grupie na tym samym lub na niższym poziomie zaawansowania. Zasady odrabiania nieobecności znajdują się w następnym dziale regulaminu.

Trzy kolejne nieobecności na zajęciach powodują skreślenie z listy kursantów.*

*W przypadku, kiedy kursant z ważnych powodów nie może uczestniczyć w 3 kolejnych zajęciach i nie chcę rezygnować z kursu prosimy o poinformowanie o takiej sytuacji
osobiście pracownika administracji klubu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: office@porfiestaclub.com.

Por Fiesta Club zastrzega sobie prawo do okolicznościowych zmian terminów zajęć z powodów innych zobowiązań zawodowych i/lub artystycznych Por Fiesta Club. Zajęcia zostaną odrobione w terminie akceptowalnym przez 70% grupy, w innym przypadku Por Fiesta Club zwraca koszty zajęć, które się nie odbyły z wyżej wymienionych powodów.

Krakow Dance Academy Por Fiesta Club w dniach ustawowo wolnych od pracy nie prowadzi kursów tańca. 

Nieobecności i zasady odrabiania

Tytułem wstępu:

Wiemy, że nauka tańca przynosi najlepsze efekty, kiedy regularnie uczestniczymy w zajęciach, w stałej grupie osób, na podobnym poziomie umiejętności. Taka grupa wzajemnie się motywuje i przynosi satysfakcję ze wspólnej nauki.

Mamy świadomość, że z ważnych powodów, Każdy z Was może być zmuszony do opuszczenia zajęć w swojej grupy. Nie chcemy, żeby żaden z naszych klubowiczów tracił lekcję, dlatego zdecydowaliśmy uruchomić system odrabiania opuszczonych zajęć.

Chcemy, aby był on przejrzysty dla klubowiczów. Nie zakłócał pracy pozostałych grup i całego klubu. Budujemy go na następujących zasadach –

Prosimy o zgłaszanie nieobecności na zajęciach najpóźniej do godziny 12:00 w dniu zajęć (dotyczy przede wszystkim Klientów uczęszczających w kursach tańca dla par). To dla nas realny czas na znalezienie zastępstwa dla osoby z pary, która chce uczestniczyć w zajęciach.

Każdy z klubowiczów z ważną Kartą Klubową może odrobić opuszczoną lekcję  w ciągu 3. tygodni od daty nieobecności. 

Odrobienie lekcji jest możliwe w innej grupie na tym zbliżonym poziomie zaawansowania (np. jestem kursantem środowej grupy na poziomie A/A+, mogę opuszczone zajęcia odrobić na innej grupie w tygodniu na poziomach A, A/A+).

Wybrany termin należy uzgodnić z administracją Dance Academy Por Fiesta Club. Zależy nam, żeby nie przekraczać ustalonej ilości uczestników na zajęciach, dlatego zgadzamy się na odrabianie zajęć w grupach, w których jest miejsce.

Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić najpóźniej 24 h przed planowanym czasem tych zajęć. W przypadku ustalenia terminu odrobienia zajęć i ich opuszczenie bez żadnej informacji, Por Fiesta Club zajęcia te traktuje jako odrobione.

*Jeżeli odrobić zajęcia chce jedna osoba z pary (partner/partnerka), zwłaszcza dotyczy to „par łączonych w klubie w ramach kursu”
należy zadbać o partnerkę/partnera na te zajęcia.

W tym celu polecamy umówić się z Kolegą/Koleżanką ze swojej grupy lub z innego kursu. / Warto przychodzić na praktyki, żeby mieć spore grono Koleżanek i Kolegów w klubie /

Na odrabianie zajęć polecamy umawiać się z partnerami/ -kami, które również mają opuszczone lekcje. W innym przypadku, osoba towarzysząca jest zobowiązana te zajęcia opłacić*.

*W przypadku kiedy dana osoba ma więcej niż jedną nieobecność, na odrabianie zajęć może umówić się z partnerem/-ką
i koszt jego uczestnictwa pokryć ze swojej Karty Klubowej.

W przypadku, gdy Klubowicz ma więcej niż 3 kolejne nieobecności w swojej grupie i chcę do niej wrócić – powrót jest możliwy tylko pow wykupieniu lekcji indywidualnej z instruktorem w celu wyrównania materiału*. Koszt lekcji według cennika Por Fiesta Club.

Zależy nam, żeby kursanci, którzy uczestniczą regularnie w zajęciach nie tracili czasu na więcej powtórek niż przewiduje to program kursu.

W przypadku, gdy Klubowicz ma więcej niż 4 kolejne nieobecności na swojej grupie, może powrócić do nauki na poziomie o niższym stopniu zaawansowania. 

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.
Zespół Por Fiesta Club