Kurjer z Warszawskiej 17

Jedyny taki miesięcznik w mieście!

Jak się zaczęło? Potrzebowaliśmy wysłać newsletter klubowy. Chcieliśmy nadać mu ciekawą formą, taką, która będzie wpisywałby się w stylistykę klubu. W stylistykę dawnych lat. W ten sposób wyszedł pierwszy numer.

Potem przyszedł pomysł na wersje drukowaną. Dotychczas drukiem ukazały się dwa numery Kurjera.

W roku 2017 mieliśmy przerwę w przygotowywaniu Kurjera, ale już niedługo powracamy do regularnych klubowych wydań Kurjera z Warszawskiej 17.