Karty firmowe w Por Fiesta Club
Masz kartę firmową? Wykorzystaj ją w Por Fiesta Club!

Tytułem wstępu – zobacz różnicę:
Z zajęć fitness, basenu czy spa możesz korzystać raz na jakiś czas, tu

  • nie ma grupy,
  • nie ma zaangażowanych nauczycieli,
  • nie ma kolejnych poziomów

ot, chwila relaksu.

Kurs tańca to coś innego,

  • to grupa ludzi wspólnie podnoszących swoje umiejętności,
  • zaangażowani nauczyciele,
  • konkretny cel nad którym pracujemy przez cały czas

udział w takich zajęciach raz na jakiś czas po prostu nie ma sensu

Dlatego:

  • opłaty za regularne kursy w roku szkolnym pobieramy w pakietach miesięcznych, najmniejszy pakiet to 4 x 1,15 h.
  • w przypadku korzystania z kart firmowych za każdy wykupiony pakiet 4 x 1,15 h pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 100 PLN (bo kartą firmową nie da się zapłacić z góry).

Równocześnie dla posiadaczy kart firmowych oferujemy wyjątkowo atrakcyjne ceny, przykładowo:

  • cena miesięcznego pakietu 4 x 1,15 h to tylko 40 PLN(!) z kartami Multisport plus / FitProfit, 50(!) z OK System, resztę dopłacasz kartą firmową,
  • cena miesięcznego pakietu Edycji Specjalnej 4 x 1,15 h to tylko 80 PLN(!) z kartami Multisport plus / FitProfit, 50(!) z OK System, resztę dopłacasz kartą firmową.

Dlaczego nie można zapłacić samą kartą firmową:

bo wartość naszych kursów jest wyższa niż kwoty oferowane przez karty firmowe

Jak korzystać z kart firmowych w klubie?

Przed każdymi zajęciami należy podbić imienną Kartę Klubową i kartę firmową oraz pobrać żeton uprawniający do wejścia na zajęcia (w kawiarni klubu, u pracownika administracyjnego).

Zwrot kaucji następuje po okazaniu w pełni opieczętowanej imiennej Karty Klubowej na koniec miesiąca, lub koniec semestru.

Zajęcia opuszczone z przyczyn losowych należy odrobić w ciągu semestru, na kursie o tym samym lub niższym poziomie zaawansowania.

Za każde nieodrobione w trakcie semestru zajęcia z kaucji zostanie pobrana kwota 25 PLN.

Starter! Na dobry początek

Biorąc po raz pierwszy udział w zajęciach danego kursu, w celu sprawdzenia czy kurs został właściwie wybrany, można dokonać jednorazowej opłaty w wysokości 1/4 karnetu 4 x 1,15 h i dopłacić kartą firmową (bez kaucji).

Dalszy udział w tym kursie wymaga wykupienia karnetu na zasadach podanych powyżej.