Kamienie
Karty firmowe w Por Fiesta Club
Multisport plus & FitProfit & OK System & Sodexo

Tytułem wstępu:

Por Fiesta Club honoruje karty firmowe Multisport, FitProfit, OK System oraz Sodexo. Polityka finansowa zakłada indywidualnie ustalone ceny z każdym z Partnerów, stąd cena zajęć z wykorzystaniem karty firmowej w Por Fiesta Club może być różna niż w innych szkołach tańca/fitness w Krakowie. Każdego roku w ramach wewnętrznej polityki finansowej ustalamy ceny adekwatne do aktualnych cen na rynku, kosztów oraz jakości oferowanych przez nas zajęć. Prowadzimy profesjonalne kursy tańca na bardzo wysokim poziomie, zatrudniamy najlepszych krakowskich i zagranicznych nauczycieli tańca, dbamy o przestrzeń i atmosferę prowadzonych zajęć. Rzetelność, komfort i jakość. To ma swoją cenę.

Zasady korzystania z kart firmowych w klubie

Wszyscy użytkownicy kart firmowych są zobowiązani wykupić karty klubowe przed pierwszymi zajęciami według cennika Por Fiesta Club. Wraz z zakupem imiennej karty klubowej od każdego Nowego Klienta Por Fiesta Club, który jest użytkownikiem jednej z honorowanych w klubie kart pobierany jest depozyt w wysokości 100 PLN dla kursów tango, flamenco, lindy hop, charleston oraz 50 PLN dla kursów tańca burleska i Ladies Fintess Dance. Ze względu na limitowaną ilość miejsc na kursach tańca w Dance Academy Por Fiesta Club depozyt ów jest gwarancją dla klubu opłacenia kosztów rezerwacji miejsca na danym kursie tańca.

Zwrot depozytu następuje po okazaniu w pełni opieczętowanej imiennej Karty Klubowej na koniec miesiąca, lub koniec semestru. Za każdą nieobecność na zajęciach, która nie została odrobiona w ciągu 3 tygodni od daty nieobecności z depozytu będzie potrącane 25 PLN na rzecz Por Fiesta Club.* Po wyczerpaniu środków z depozytu, przy zakupie kolejnej imiennej Karty Klubowej należ ponownie wnieść określoną wyżej kwotę na rzecz depozytu.

Zasady odrabiania nieobecności opisane są w Regulaminie Por Fiesta Club
/ Menu → Dance Academy → Regulamin
/

Przed każdymi zajęciami należy podbić imienną Kartę Klubową i kartę firmową oraz pobrać żeton (czerwony – sala czerwona, niebieski – sala niebieska, biały – odrabianie) uprawniający do wejścia na zajęcia (w kawiarni klubu, u pracownika administracyjnego).