Tak to jest, że muzyka swing jazz jest tak energetyzująca, że wielu chciałoby tańczyć już pierwszego wieczoru. Z myślą o nich zorganizowaliśmy warsztaty popularnych six-count’ów, czyli East Cost Swing. Jak przypuszczaliśmy idealne, przed każdą potańcówką, dlatego już dziś zapowiadamy, że będzie to tradycją w klubie.

Warsztaty poprowadzili David Tritel i Dorota Kita, klubowi instruktorzy tańców swingowych.

Autorem zdjęć jest Monika Krzysztofik – Hanarz. Dziękujemy.