Zasady korzystania z kart firmowych w Por Fiesta Club

W Por Fiesta Club honorujemy następujące karty firmowe: Multisport plus / FitProfit / Ok System.  Zgodnie z umową, jaką podpisaliśmy – pokrywają* one jednorazowe wejście na zajęcia ruchowo – taneczne w klubie w ciągu jednego dnia.

* 50 minut dla Multisport plus
*45 minut dla FitProfit / Ok System

Po tym czasie można wyjść z zajęć lub wykupić ich pozostałą część w klubie.

 

Wszystkie zajęcia rozliczane są w trybie Karty Klubowej (stała opłata za kurs za 1 miesiąc kalendarzowy/ koszt według cennika Por Fiesta Club).

Wszyscy użytkownicy kart firmowych są zobowiązani wykupić Kartę Klubową przed pierwszymi zajęciami według cennika Por Fiesta Club.

Koszt Karty Klubowej z uwzględnieniem kart firmowych, to:

  • w przypadku korzystania z pierwszych 50/45 min zajęć // 60 PLN (kaucja na rzecz zarezerwowanego miejsca w grupie),
  • w przypadku uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć // 1 kurs – 110 PLN, 2 kursy – 190 PLN, 3 kursy 280 PLN (patrz cennik)

W cenę wliczona jest kaucja w wysokości 60 PLN za jeden kurs. Za pełną liczbę obecności (np. 1 kurs – 4 obecności*) i skorzystanie z karty firmowej w klubie będziemy zwracać 60 PLN z opłaty za jeden kurs, wniesionej na początku miesiąca.**

Za każdą nieobecność nieodrobioną w ciągu 6 tygodni od daty nieobecności będzie potrącane na rzecz klubu 15 PLN z powyższej puli 60 PLN.

*wyjątek kiedy w miesiącu wypada 3 lub 5 zajęć według kalendarza

 

Przed każdymi zajęciami należy podbić kartę (u pracownika administracyjnego w kawiarni klubu). Tylko odpowiednio opieczętowana karta klubowa uprawnia do wejścia na zajęcia. Karty są sprawdzane przez Instruktorów.

W przypadku kiedy dana osoba nie przychodzi na zajęcia bez żadnej informacji, wówczas poniesione opłaty przechodzą na rzecz klubu.

Por Fiesta Club umożliwia odrobienie zajęć w innej grupie na tym samym poziomie zaawansowania po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem. Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy w danej grupie jest miejsce w określonym terminie.

 

Wszelkie zastrzeżenia oraz zapytania prosimy kierować na adres office@porfiestaclub.com

Uwaga! Obecność na zajęciach tanecznych w Por Fiesta Club oznacza akceptację powyższego regulaminu.