Zasady korzystania z kart firmowych w Por Fiesta Club

Wszyscy użytkownicy kart firmowych są zobowiązani wykupić imienną Kartę Klubową przed pierwszymi zajęciami według cennika Por Fiesta Club/ patrz zakładka Koszt zajęć dla użytkowników kart firmowych.

W Por Fiesta Club honorujemy następujące karty firmowe: Multisport plus / FitProfit / Ok System.  Zgodnie z umowami, jakie podpisaliśmy – pokrywają* one jednorazowe wejście na zajęcia ruchowo – taneczne w klubie w ciągu jednego dnia.

* 50 minut dla Multisport plus
*45 minut dla FitProfit / Ok System

Po tym czasie można wyjść z zajęć lub wykupić ich pozostałą część w klubie.

ILOŚĆ KURSÓWCENA ZA 1 MIESIĄCWLICZONA KAUCJAKOSZT pełnego cyklu ZAJĘĆ z uwzględnieniem karty firmowej
POJEDYNCZE ZAJĘCIA18 PLN --
  1
120 PLN60 PLN60 PLN
  2
230 PLN120 PLN110 PLN
  3
330 PLN180 PLN150 PLN
do rozliczenia na podstawie obecności na zajęciach

Każdy z użytkowników kart firmowych zobowiązany jest do wykupienia imiennej Karty Klubowej przed pierwszymi zajęciami w klubie.

W cenę Karty Klubowej wliczona jest kaucja w wysokości 60 PLN za jeden kurs (4 zajęcia). Za pełną liczbę obecności (np. 1 kurs – 4 obecności*) i skorzystanie z karty firmowej w klubie będziemy zwracać 60 PLN z opłaty za jeden kurs, wniesionej na początku miesiąca.**

Za każdą nieobecność nieodrobioną w ciągu 4 tygodni od daty nieobecności będzie potrącane na rzecz klubu 15 PLN z powyższej puli 60 PLN.

*wyjątek kiedy w miesiącu wypada 3 lub 5 zajęć według kalendarza

 

Przed każdymi zajęciami należy podbić kartę (u pracownika administracyjnego w kawiarni klubu). Tylko odpowiednio opieczętowana Karta Klubowa uprawnia do wejścia na zajęcia. Karty są sprawdzane przez Instruktorów.

W przypadku kiedy dana osoba nie przychodzi na zajęcia bez żadnej informacji, wówczas poniesione opłaty przechodzą na rzecz klubu.

Por Fiesta Club umożliwia odrobienie zajęć w innej grupie na tym samym poziomie zaawansowania po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem. Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy w danej grupie jest miejsce w określonym terminie.

+ Koszt zajęć dla użytkowników kart firmowych

ILOŚĆ KURSÓWCENA ZA 1 MIESIĄCWLICZONA KAUCJAKOSZT pełnego cyklu ZAJĘĆ z uwzględnieniem karty firmowej
POJEDYNCZE ZAJĘCIA18 PLN --
  1
120 PLN60 PLN60 PLN
  2
230 PLN120 PLN110 PLN
  3
330 PLN180 PLN150 PLN
do rozliczenia na podstawie obecności na zajęciach

+ Karta Klubowa

Każdy z użytkowników kart firmowych zobowiązany jest do wykupienia imiennej Karty Klubowej przed pierwszymi zajęciami w klubie.

W cenę Karty Klubowej wliczona jest kaucja w wysokości 60 PLN za jeden kurs (4 zajęcia). Za pełną liczbę obecności (np. 1 kurs – 4 obecności*) i skorzystanie z karty firmowej w klubie będziemy zwracać 60 PLN z opłaty za jeden kurs, wniesionej na początku miesiąca.**

Za każdą nieobecność nieodrobioną w ciągu 4 tygodni od daty nieobecności będzie potrącane na rzecz klubu 15 PLN z powyższej puli 60 PLN.

*wyjątek kiedy w miesiącu wypada 3 lub 5 zajęć według kalendarza

 

Przed każdymi zajęciami należy podbić kartę (u pracownika administracyjnego w kawiarni klubu). Tylko odpowiednio opieczętowana Karta Klubowa uprawnia do wejścia na zajęcia. Karty są sprawdzane przez Instruktorów.

W przypadku kiedy dana osoba nie przychodzi na zajęcia bez żadnej informacji, wówczas poniesione opłaty przechodzą na rzecz klubu.

Por Fiesta Club umożliwia odrobienie zajęć w innej grupie na tym samym poziomie zaawansowania po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem. Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy w danej grupie jest miejsce w określonym terminie.

Wszelkie zastrzeżenia oraz zapytania prosimy kierować na adres office@porfiestaclub.com

Uwaga! Obecność na zajęciach tanecznych w Por Fiesta Club oznacza akceptację powyższego regulaminu.